Đèn mỏ điền hạc KL5LM ( C ) – Màu Đỏ

Giá: Liên hệ

Đèn mỏ điền hạc Ký hiệu:KL5LM(C) – Màu Đỏ
Số chứng nhận an toàn:MAG070133
Số chứng nhận phòng nổ:KD06217
Số chứng nhận tiêu chuẩn:GB7957-2003  MT927-2004 Q/DH01-2009
Ký hiệu phòng nổ:EXSI
KL5LM(C)Loại đèn thợ mỏ được sử dụng trong mỏ than mang ánh sáng。

ĐẶT HÀNG NHANH

Mua Ngay Hoặc Hỏi Giá