Đèn mỏ điền hạc KL4LM(x) – Màu Đỏ

Giá: Liên hệ

Ký hiệuKL4LM(x)
Số chứng nhận an toàn:MAG070133
Số chứng nhận phòng nổ:KD06217
Số chứng nhận tiêu chuẩn:GB7957-2003  MT927-2004 Q/DH01-2009
Ký hiệu phòng nổ:EXSI

ĐẶT HÀNG NHANH

Mua Ngay Hoặc Hỏi Giá